Заповед №1398 / 15.09.2023 за одобряване изменение на кадастрален план по плана на м. „Турска ливада“, с. Вакарел, общ. Ихтиман

Заповед