Заповед №1344 / 07.09.2023 г. за допускане изработването на ПУП-ИПР за с. Поповци, общ. Ихтиман

Заповед
Заповед