График за работата на Общински съвет – Ихтиман през месец Септември 2023 г.

График  за работата на  Общинския съвет през  месец Септември 2023 г.:

На 14.09.2023г. /Четвъртък/ от 16.00ч – заседание на ПК”Юридическа”, ПК  „Образование” и ПК”Спорт и социални дейности”

На 15.09.2023г. /Петък/ от 16.00ч – заседание ПК“Икономическа“, ПК“Общинска собственост“ и ПК „Контрол по строителството“

На 20.09.2023г./Сряда/ от 14.00ч – СЕСИЯ в заседателната зала на общинската администрация.