Обявление изх.№Юл-330 за обявяване на ПУП-ПЗ за ПИ 10029.271.1005, с.Вакарел, общ. Ихтиман

Обявление
Обявление