Обявление изх.№Юл-331 за обявяване на ПУП-ПЗ за ПИ 10029.271.1006, с.Вакарел, общ. Ихтиман

Обявление
Обявление