Съобщение за публично обявяване за изменение на разрешително №31510647/28.10.2020 г. за водовземане от подземни води.

Съобщение за публично обявяване за изменение на разрешително №31510647/28.10.2020 г. за водовземане от подземни води. /съгласно чл.62а, ал.1, вр.чл.75 от Закона за водите/

Приложения