График за работата на Общински съвет – Ихтиман през месец Август 2023 г.

График  за работата на  Общинския съвет през  месец Август 2023 г.:

На 23.08.2023г. /Сряда/ от 16.00ч – заседание на ПК”Юридическа”, ПК  „Образование” и ПК”Спорт и социални дейности”

На 24.08.2023г. /Четвъртък/ от 16.00ч – заседание ПК“Икономическа“, ПК“Общинска собственост“ и ПК „Контрол по строителството“

На 31.08.2023г./Четвъртък/ от 14.00ч – СЕСИЯ в заседателната зала на общинската администрация.