186 години от рождението на Васил Левски!

186 години от рождението на Васил Левски!

Дълбок поклон!