Обявление до всички заинтересовани относно изработен проект за ПУП-ИПР и ПЗ за с. Вакарел, общ. Ихтиман

Обява
Обява