Информационно събитие

Информационно събитие на тема „Възможности за финансиране на земеделските стопани през 2023 г. от ПРСР 2014-2020 г., Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони в периода 2023-2027 г. и инструментите за финансиране на Националния план за възстановяване и устройчивост /НПВУ/“.

Приложения