Заповед №712 / 25.05.2023 г. за одобряване изменение на кадастрален план за с. Семковци, общ. Ихтиман

Заповед 712
Заповед 712