Заповед №715 / 25.05.2023 г. за разрешение за ПУП-ИПР за с. Мирово, общ. Ихтиман

Заповед 715