Заповед №714 / 25.05.2023 г. за разрешение за ПУП-ИПР за с. Черньово, общ. Ихтиман

Заповед 714