Обявление до всички заинтересовани относно проект за изменение на кадастрален план за с. Вакарел, общ. Ихтиман

Обявление