Ден на Светите братя Кирил и Методий

11 май 2023 г. – Ден на Светите братя Кирил и Методий с представяне на изложба „За буквите“ 2023 на Школата по Изобразително изкуство към „ЦПРЛ-ОДК“ град Ихтиман в Народно читалище „Слънце – 1879“ – град Ихтиман.

Изложбата включва тематични творби на ученици и е част от официалната програма на Общиа Ихтиман, свързана с майските дни на културата. 

В присъствиета но г-жа Даниела Панайотова /Заместник – кмет/ г-н Николай Балабанов /Председател на НЧ „Слънце-1879″/, г-н Владимиро Вандов /Секретар на НЧ „Слънце – 1879″/, г-жа Емилия Атанасова /Главен библиотекар/ и целия екип на Библиотеката и гости, изложбата бе тържествено открита.

Експозицията с творбите на децата може да бъде посетена и през следващата седмица в Народно читалище „Слънце-1879“ – град Ихтиман.

„На 11 май честитим професионалния празник на библиотеката. Благодаря за вниманието, подкрепата и доброто сътрудничество в полза на децата!“

Главен учител д-р Елене Цветанова

Ръководител „Школа по Изобразително изкуство“ към „ЦПЛР-ОДК“ – град Ихтиман