Заповед №632 / 10.05.2023г. за разрешение за изработване на Проект за ПУП-ПРЗ за с. Борика, общ. Ихтиман

Обявление