Заповед №625 / 04.05.2023г. за разрешение за изготвяне на Проект за ПУП-ИПР за с. Черньово, общ. Ихтиман

Заповед 625