Обявление до всички заинтересовани за издадена заповед за одобрен проект за ПУП-ИПР за с. Вакарел

Обявление