Заповед №392/23.03.2023 г. за разрешение за изработка на ПУП-ПРЗ по чл. 124а от ЗУТ, м. Банчовци, с. Пауново, общ. Ихтиман