Обявление относно постъпило заявление, придружено с изработен проект на ПУП-ИПРЗ, с. Вакарел, общ. Ихтиман