Обявление до всички заинтересовани относно внесен проект за одобрение на ПУП-ИПР, с. Вакарел, общ. Ихтиман