Обявление във връзка с инвестиционно предложение за изграждане на оптично кабелно захранване

Приложения