Ползвателите на търговски обекти задължени да събират разделно своите отпадъци и смет

Съгласно чл. 33 (4) от Закона за управление на отпадъците, ръководителите на фирми и собственици на магазини са задължени да организират и извозват своите отпадъци и смет. Ползвателите на търговски обекти, производствени и стопански сгради са длъжни да събират разделно своите отпадъци – хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали и да ги предават на лица (фирми), притежаващи разрешение или регистрационен документ и/или организация по оползотворяване. Защото, когато се използват контейнерите и бобрите за битови отпадъци, домакинствата по-трудно се възползват от тях.
В тази връзка, Общинска администрация може да съдейства на ползвателите на търговски обекти, като посредник с фирма Булекопак АД и отпадъците на техните обекти биха извозвани безплатно. Условието е, преди работниците от фирмата да минат, отпадъците вече да бъдат разделно събрани, сгънати и опаковани. Ще има всеки месец дни обозначени за това.
Служител на Общинска администрация ще се свърже с по-големите обекти от Търговският регистър. Всеки, който има нужда и желание, може да се свърже с служители от Общинска администрация за повече информация.
Телефон за връзка: 0877 03 09 04 – Мариела Илиева