Опазване на чистотата на територията на Община Ихтиман

Съгласно чл. 19 от Наредба №1 на Община Ихтиман, гражданите са задължени сами да стопанисват общите площи. Грижата за почистването на тротоарите е на собствениците на имотите, в които живеят, както канавките пред тях и междублоковите пространства.
Гражданите, наемателите и собственици на недвижими имоти са задължени да поддържат най-чист и естетичен вид на тротоарите и зелените площи, прилежащи към обектите. Забранено е депонирането на строителни, растителни и други отпадъци на тротоарите и местата за обществено ползване.
Ще се радваме да ни изпращате снимки на Вашите почистени тротоари, междублокови пространства и създадени и поддържани от Вас цветни градинки. Най-добрите ще публикуваме на страницата на Община Ихтиман.