Съобщение във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

Съобщение