Покана за публично обсъждане на Разчет за 2023 г.

Във връзка с изготвянето на Разчет за държавните дейности, местните дейности и държавните дейности, дофинансирани с местни приходи за 2023 г. Кметът на Община Ихтиман Калоян Илиев кани жителите на общината, представители на бизнеса и всички заинтересовани страни на 14.03.2023 г. от 11,00 часа в Заседателната зала на общината на Публично обсъждане на Разчет за 2023 г.

Уважаеми съграждани,

Публичното обсъждане предоставя възможност на жителите да получат детайлна информация за разработването на разчета и да участват в разискванията по конкретните му параметри.

За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще се приложи като неразделна част от проекта на разчета при внасянето му за разглеждане от Общинския съвет.

Разчетът може да се изтегли от следния линк – https://ihtiman.bg/wp-content/uploads/2023/03/CCF08032023.pdf