Обявление до всички заинтересовани лица относно Заповед за одобрен Проект на ПУП-ПЗ, за с. Вакарел, общ. Ихтиман

Обявление