График за работата на Общински съвет – Ихтиман през месец Март 2023 г.

На 15.03.2023г./Сряда/ от 16.00ч – заседание на ПК„Юридическа”, ПК  „Образование” ; и ПК„Спорт и социални дейности”

На 16.03.2023г./Четвъртък/ от 16.00ч – заседание ПК„Икономическа“, ПК„Общинска собственост“ и ПК „Контрол по строителството“

На 24.03.2023г./Петък/ от 14.00ч – СЕСИЯ в заседателната зала на общинската администрация.