Обявление до всички заинтересовани лица относно Заповед за одобрение на ПУП-ПЗ, м. „Каменица могила“, с. Пауново, общ. Ихтиман

Обявление

Приложения

  • jpg Scan2023-03-06_103930
    Дата на качване: март 6, 2023 1:27 pm Размер на файла: 189 KB
  • png logo
    Дата на качване: април 2, 2022 6:27 am Размер на файла: 60 KB