Обявление за издадена заповед за одобрен проект за ПУП-ИПР за с. Семковци, общ. Ихтиман

Обявление