Стартиране на данъчната кампания

Уважаеми госпожи и господа,

За улеснение на гражданите в Министрество на електронното управление е разработена нова функционалност за извличане на справка и плащане на дължими данъци, която спестява време и средства на гражданите. Услугата е достъпна в реално време, 24х7, както за гражданите, които пребивават в чужбина, така и за живеещите на територията на страната. 

Чрез тази функционалност, при автентикиране на потребител в портала на Министрество на електронното управление /egov.bg/ и вход в „Моето пространство“ потребителите имат достъп до раздел „Задължения“. 

В раздел „Задължения“ освен проверка на задължение за електронни услуги, е налична и услугата „Задължения за местни данъци и такси“ /МДТ/.

Като отговор на запитването, системата предоставя информация за всички налични задължения за данъци и такси, подредени съгласно алгоритъм по Данъчно-осигурителен процесуален кодекс /ДОПК/, „От старо към ново“ /невъзможност за плащане на нови задължения, при наличие на стари задължения/. 

На потребителя се предоставя възможност да заплати избраните задължения чрез Централния виртуален ПОС терминал /ЦВПОС/, като за транзакцията не се дължат такси и комисионни.

 

Всички данъчно задължение лица, имащи профил в ССЕВ ще бъдат уведомени, с което ще се насърчи навременното заплащане на данъците.