Обявление относно изработен цифров модел на парцеларен план и кадастрална основа на кв. 153, гр. Ихтиман

Обявление