Обявление за постъпило заявление и Проект за ПУП-ПЗ за местност „Гнилата“, с. Вакарел, общ. Ихтиман

Обявление