Заповед №156 / 10.02.2023г. за одобрение за изменение на кадастрален план, с. Селянин, общ. Ихтиман

Заповед
Заповед