Заповед №158 / 10.02.2023г. за разрешение за изготвяне на Проект за ПУП-ПЗ за местност „Полянките“, с. Пауново, общ. Ихтиман

Заповед
Заповед