Заповед №157 / 10.02.2023г. за разрешение за изготвяне на Проект за ПУП-ИПР и ПЗ за с. Яздирастовци, общ. Ихтиман

Заповед