Уведомления за изработени проекти за ПУП-ПЗ за с. Вакарел, община Ихтиман