График за работата на Общински съвет – Ихтиман през месец Февруари 2023 г.

На 22.02.2023г./Сряда/ от 16.00ч – заседание на ПК”Юридическа”, ПК  „Образование” ; и ПК”Спорт и социални дейности”

На 23.02.2023г./Четвъртък/ от 16.00ч – заседание ПК“Икономическа“, ПК“Общинска собственост“ и ПК „Контрол по строителството“

На 28.02.2023г./Вторник/ от 14.00ч – СЕСИЯ в заседателната зала на общинската администрация.