Обявление до всички заинтересовани относно внесен ПУП-ПЗ по плана на м. Дренов ръд, общ. Ихтиман

Обявление