Заповед №16 / 05.01.2023 г. за разрешение изготвянето на проект за изменение на ПУП-ИПР, с. Нейкьовец, общ. Ихтиман

Заповед №16