График за работата на Общински съвет – Ихтиман през месец Януари 2023 г.

На 18.01.2023 г. /Сряда/ от 16:00 ч. – Заседание на ПК „Юридическа“, ПК „Образование и здравеопазване“ и ПК „Спорт и социални дейности“

На 19.01.2023 г. /Четвъртък/ от 16:00 ч. – Заседание наПК „Икономическа“, ПК „Общинска собственост“ и ПК „Контрол по строителството“.

На 27.01.2023 г. /Петък/ от 14:00 ч. – Сесия в заседателната зала на Община Ихтиман.