Приета „Програма за управление на отпадъците на община Ихтиман за периода 2021 – 2028 г.“

Община Ихтиман съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че на заседание на Общински съвет – Ихтиман, проведено на 30.11.2022 г., с Решение № 656, е приета „Програма за управление на отпадъците на община Ихтиман за периода 2021 – 2028 г.“

Програмата е достъпна в раздел „Общински съвет“, подраздел „Нормативни документи“.