Обществено обсъждане на Проект на НАРЕДБА ЗА СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБЛИКА НА ГРАДСКАТА СРЕДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ИХТИМАН