Информационна среща

Уведомяваме жителите на град Ихтиман, че на 16.11.2022 г. /Сряда/ от 18:00 ч. в малкия салон на НЧ“Слънце-1879″, ще се проведе информационна среща във връзка с отварянето на процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“.

Ще бъдат представени основните насоки и възможности за финансиране за енергийно обновяване на многофамилни сгради по процедурата по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост /МВУ/.