Заповед №1234 / 29.08.2022 г. за одобряване на проект за изменение на кадастрален план