Модернизация на железопътна линия София – Пловдив

Стартираха ремонтните дейности свързани с основния ремонт на жп гара Ихтиман, които са част от цялостното обновяване на жп линията София – Пловдив. Възложител на проекта е ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“. Предвидено е премахване на част от сградата на гарата /бившия ресторант/ и цялостен ремонт на останалата част и прилежащото простраство. Проекта трябва да приключи до месец Септември 2024 година.