Слънчевият и топлинният удар – чести болезнени състояния по време на летните жеги. Превантивни мерки за предотвратяване на неблагоприятните последици за здравето.

Здравно – информационни материали, разработени от отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“ към Дирекция „Обществено здраве“ в РЗИ – Софийска област.

Теми:

„Как да защити себе си, нашите близки и околните по време на летните жеги през 2022 г.“

„Слънцето – приятел или враг“

Приложения

 • pdf 1-2
  Дата на качване: юли 29, 2022 8:05 am Размер на файла: 2 MB
 • pdf 3-4
  Дата на качване: юли 29, 2022 8:06 am Размер на файла: 2 MB
 • pdf 5-6
  Дата на качване: юли 29, 2022 8:06 am Размер на файла: 2 MB
 • pdf 7-8
  Дата на качване: юли 29, 2022 8:06 am Размер на файла: 2 MB
 • pdf 9-10
  Дата на качване: юли 29, 2022 8:07 am Размер на файла: 2 MB
 • pdf 11-12
  Дата на качване: юли 29, 2022 8:07 am Размер на файла: 2 MB
 • pdf Материал Слън. удар-Топл. удар 2022 г.
  Дата на качване: юли 29, 2022 8:07 am Размер на файла: 639 KB