Прекъсване частично движението на ППС в района на жп прелез на км 53+850 в междугарието Веринско-Ихтиман път2.

Уведомяваме Ви, че ще бъде прекъсвао частично движението на ППС в района на жп прелез на км 53+850 в междугарието Веринско – Ихтиман път2.

Движението на ППС през жп прелеза ще бъде прекъснато частично през нощта на 1/2.08.2022 г. от 22:00 ч. до 03:00 ч.