Опазване на чистотата на територията на Община Ихтиман

Съгласно чл. 19 от Наредба №1 на…

Покана за публично обсъждане на бюджета

На основание чл.84, ал.2 от Закона за…