Съобщение от Напоителни системи

На  18.12.2023 год.  започват ремонтни…

Съобщение от Напоителни системи

На  18.12.2023 год.  започват ремонтни…

Първо заседание на новоизбрания Общински съвет – Ихтиман

Със Заповед №ОА-288/06.11.2023 г. на основание…